Jääkarhu

Luokka Nisäkkäät Mammalia

Lahko Petoeläimet Carnivora

Heimo Karhut Ursidae

Jääkarhu on maailman suurin maapeto. Se on myös suurin lihansyöjä ja kehityshistoriallisesti nuorin karhulaji. Tämä arktisten jääkenttien väsymätön vaeltaja kulkee pääosin isojen avantojen ja ahtojään rajalla, jossa on eniten saaliseläimiä. Suuresta koostaan huolimatta jääkarhu on nopea ja sujuva liikkuja, mutta samalla myös hyvä uimari ja sukeltaja. Tyypillistä arktisen alueen asukasta suojaa kylmältä tiheä turkki ja paksu rasvakerros.

Nykyihminen on lajina oletettavasti yhtä vanha kuin jääkarhu – noin 200 000 vuotta. Molemmat lajit ovat yhtä oikeutettuja elämään maapallolla, aivan kuten kaikki muutkin elävät olennot. Ihminen kuitenkin saattaa usein ajatella, että tämä on hänen etuoikeutensa ja että hänellä on voima ja valta johtaa ja hallita koko planeetan elämää. Mutta usein unohdetaan, että valta tarkoittaa myös vastuuta kaikkien muidenkin lajien hyvinvoinnista. Ihmisen ei tarvitse suojella jääkarhua, mutta hänellä ei ole oikeutta vahingoittaa toiminnallaan jääkarhun elinympäristöä. Jääkarhu on yksi osa maapallon luonnon rikkautta.

Jääkarhun arvo ei piile kuitenkaan vain sen upeassa ulkonäössään. Sillä, kuten kaikilla muilla lajeilla, on oma ekologinen lokeronsa ja tehtävänsä luonnossa. Jääkarhu on huippusaalistaja merieliöiden ravintoketjussa. Siitä on tullut arktisen ekosysteemin avainlaji, jonka olemassaolo tasapainottaa koko alueen merien eliöstöä. Kokonaisuuden kannalta katsottuna jääkarhun hyvinvointi vaikuttaa väistämättä kaikkiin muihinkin ekosysteemin osiin. Jääkarhun katoaminen aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä koko arktisessa ekosysteemissä. Lisäksi arktinen alue ei ole yksittäinen ympäristö, vaan tärkeä osa koko maailman merellistä ekosysteemiä. Tämä puolestaan on hyvin tärkeää ihmiselle, jonka ruokavaliota rikastavat olennaisesti myös meren antimet. Arktinen ekosysteemi, joka käsittää hyvin kapeisiin olosuhteisiin mukautuvia lajeja, on erityisen haavoittuva sekä ympäristön muutoksille että joidenkin lajien katoamiselle. Jääkarhujen katoaminen aiheuttaisi hyljekannan jyrkän kasvun, mikä puolestaan vaikuttaisi kalojen ja äyriäisten runsauteen. Tämä taas​heijastuisi lintujen, valaiden ja ihmisten elämään. Näin ollen jääkarhun hyvinvointi on tavallaan arktisen luonnonympäristön tilaa kuvaava indikaattori. Me emme oikeastaan tiedä tarkalleen, mitä tapahtuisi, jos jääkarhut katoaisivat – ja sitä enemmän meidän pitäisi olla varovaisia.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n ns. punaisen listan mukaan jääkarhu on uhanalainen laji.

jääkaru ohustatus